top of page

Sjukdomar i ögat

Formen på huvudet varierar mycket mellan olika hundraser och anatomiska överdrifter kan ge problem. SKK arbetar för att alla hundar ska må bra och vara friska, och hundar som visar symptom eller kan ge avkomma med ohälsa får därför inte användas i avel. Här kan du läsa om hur området runt själva ögat kan påverka och ge symptom i ögat.

Området runt ögat kallas ögats adnexa. Det kan verka konstigt att undersöka hur det ser ut runt ögat när man egentligen är intresserad av hur själva ögat mår, men det har visat sig att utformningen av ögats adnexa påverkar själva ögat.

Hur utformningen av området runt ögat ser ut beror i hög grad på huvudets form. Och anatomin runt ögat kan exempelvis göra så att ögonlock eller hårstrån skaver mot ögat som då blir irriterat och i värsta fall permanent skadat. Därför är det viktigt att tänka på detta vid hundavel.

CHERRY EYE

Information från FirstVet: Hundar har ett tredje ögonlock, oftast syns detta enbart som en liten rosa hinna i ögonvrån mot nosen. På insidan av detta ögonlock finns små körtlar som kan bli inflammerade. När dessa svullnar upp syns som en röd klump i ögat vilket man kallar för Cherry Eye. Alla hundar kan drabbas av cherry eye men vissa raser är mer benägna att få det än andra. Cherry Eye ses oftare hos unga hundar men kan drabba även äldre.

 

Symptom på Cherry eye

Det vanligaste symptomet är en röd svullnad som syns i den inre ögonvrån och oftast uppstår denna svullnad snabbt. I många fall är hunden obesvärad men på vissa individer kan det klia och ögonen kan vätska sig. Svullnaden kan bli så stor att den skaver mot hornhinnan, vilket i sin tur kan leda till sår på hornhinnan. Utöver risken för skav mot hornhinnan är cherry eye vanligtvis ofarligt för hunden.

 

Diagnos

Diagnosen Cherry Eye ställs efter en undersökning av ögat. Man behöver bland annat utesluta att det rör sig om en förändring i brosket istället för just en svullen tårkörtel.

 

Behandling

Det är inte alltid ett cherry eye behöver behandling. Oftast vill man dock försöka skydda hornhinnan med smörjande ögondroppar. I vissa fall väljer man att åtgärda den svullna tårkörteln kirurgisk och ibland kan behandling med avsvällande ögonsalva vara nödvändigt.

 

Förebyggande

Man kan inte förebygga Cherry Eye, men det är en bra idé att ha daglig koll på hundens ögon för att upptäcka eventuella förändringar.

ENTROPION, inåtrullade ögonlock

Ögats omgivande strukturer, som benämns adnexa, har stor betydelse för ögonlockens utseende. Vid anatomiska övedrifter kan ögonlocken och hårstråna irritera och i värsta fall, skada ögat.

Förekomsten av entropion är nära förknippad med den stora variationen i utseende hos olika typer av hundar. Risken för entropion ökar vid grund eller öppen ögonhåla, utstående eller djupt liggande ögon, torr eller lymfatisk hud och underhud, alltför rymlig hudkostym, stora tunga kinder och läppar, bred skalle, rynkor i ansiktet samt vid brakycefal skallform.

 

Det är aldrig försvarbart att använda hund till avel som har kliniska problem av entropion pga. överdrivna anatomiska förhållanden. Inte heller att till avel använda hund som varit föremål för operativa åtgärder med anledning av detta.

 

Om hund med lindrig form av entropion används till avel får det endast ske i begränsad omfattning. Avelsdjur med lindrig form av entropion ska vara fri från kliniska symptom och får endast paras med hund som inte uppvisar någon grad av entropion.

EKTROPION, utåtrullade ögonlock

Till skillnad från entropion där ögonlocket rullas inåt är ektropion en sjukdom där ögonlocket rullas utåt. Tillståndet ger vanligen återkommande ögonhinneinflammationer. Ektropion behandlas genom lokal ögonbehandling. Ibland krävs kirurgi. Detta  tillstånd är inte lika akut som entropion eftersom det inte orsakar lika mycket skada på hundens öga.

bottom of page