top of page

RAS 2022

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.

 

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

RAS är ett omfattande dokument som enligt önskemål får SKK skall bearbetas - och vid behov - revideras vart femte år. RACC's Avelskommittée har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt, aktuellt RAS för Cane Corso. Det kräver en hel del efterforskning, arbete och tid. När Avelskommittéen är klar med sitt arbete lämnas det vidare till styrelsen för RACC för ett godkännande. Därefter skickas det nya förslaget till RAS till SKK för granskning och förhoppningsvis godkännande. Detta är en process som i vissa fall kan ta över ett år.

Vill du vara med och arbeta fram RAS 2022 för Cane Corso är du välkommen! Kontakta Sanna Havås för vidare information.

Fram till dess att RAS 2022 är klart hänvisar vi till RAS 2013.

bottom of page