top of page

Lydnad

Bruks

IGP ​

I rasstandarden för Cane Corso, fastställd av den internationella kennelklubben FCI, så beskrivs Cane Corson som en mångsidigt arbetande hund, med särskilt arbetsprov (kallat CAL 2 i hemlandet Italien). 

Därför ser vi möjligheter för dig som har intresse av att träna och tävla med din Cane Corso - du har en kapabel arbetskompis i kopplet!

FCI KLASSIFICERING

FCI klassificeringen gör att hunden befinner sig i grupp 2, (Pinscher, schnauzer, molosser, bergs- och herdehundar). I grupp två hittar man flera brukshundsraser som Rottweiler, Dobermann och Riesenschnauzer. Rasklubben ser därför det mycket positivt, att du aktiverar och jobbar med din hund, då samarbetet gör att din och hundens relation fördjupas och rasen inte avsedd att bara ligga i soffan.

 

Då Cane Corso enligt rasstandard är en arbetande hund och i princip i alla länder utom i Sverige, klassas som en bruksras som får tävla i alla förekommande bruksgrenar så innebär det vissa inskränkningar i Sverige vad vi får tävla i för klasser med Cane Corso.  Vi går nedan igenom de olika tränings- och tävlingsformer som du och din Cane Corso kan vara med på. Uppgifterna är hämtade från SKK och SBK (Svenska Brukshundsklubben).

 

BRUKSPROV

I ett bruksprov testas lydnad och hundens färdigheter inom någon av grenarna sök, spår, rapport, patrull och skydd. 

Det finns flera olika varianter av bruksprov, men i samtliga ingår ett lydnadsmoment och ett fältprov. Lydnadsprogrammet är obligatoriskt och ska genomföras av alla ekipage. Det finns fyra olika klasser där för hundarna att tävla och klassificera sig i med ökande antal moment/svårighetsgrad: appell (nybörjare), lägre klass, högre klass och elitklass.

 

SPÅR  SÖK  RAPPORT  SKYDD  PATRULL

Förutom lydnadsmomentet genomför alla ekipage en specialgren (fältprov). Det finns fem specialgrenar; spår, sök, rapport, skydd och bevakning.

 

Spår:

Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. I högsta klassen ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt. Alla hundraser som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att tävla.

 

Sök:

Sökhunden ska söka rätt på försvunna/gömda personer. I högsta klassen ska sökhunden leta rätt på tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt. Alla hundraser som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att tävla.

 

Rapport:

Rapporthunden klara att springa självständigt en längre sträcka och snabbt spåra och finna sin förare. I högsta klassen springer hunden sammanlagt över sex kilometer. Alla hundraser som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att tävla.

 

Skydd:

I ”svenskskydd” iscensätter man ett angrepp där hunden ska försvara och skydda sig och sin förare. Hunden ska också visa att den klarar att förfölja, gripa och bevaka en så kallad figurant. Bara hundraser som Svenska Brukshundklubben, SBK, har rasansvar för får tävla och det krävs en särskild licens från SBK för att få delta.

 

Patrull:

Patrullhundar ska patrullera en sträcka och där kunna markera gömda personer (figuranter) och hitta personspår och spåra som en spårhund. Avståndet till figuranterna och längd och ålder på spåret blir längre ju högre upp i klasserna man tävlar. Alla hundraser som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att tävla.

 

IGP & ANDRA BRUKSPROV

Svenska Brukshundklubben har även tävlingar i IGP (Internationell prövningsordning, tidigare kallat IPO)  som är en kontinental variant av skyddsgrenen i det svenska bruksprovet.

 

I IGP ingår skyddsarbete, spår och lydnad. Bara hundraser som Svenska Brukshundklubben, SBK, har rasansvar för får tävla i de prov som innehåller skyddsmoment och det krävs då en särskild licens från SBK för att få delta.

 

Utomlands får Cane Corso tävla i IGP:s skyddsmoment och i hemlandet finns ett speciellt arbetsprov – CAL 2-där hundens karaktär och mod prövas även i ett skyddsmoment, såväl som lydnad och skottfasthet.

 

I Sverige får Cane Corso tävla i spår och lydnad inom IGP. För att få tävla inom IGP så krävs ett godkänt behörighetsprov (BH) vilket ex din lokala brukshundsklubb kan anordna vid intresse.

Det finns olika klasser där klass 3 är den högsta. Exempel på andra prov där Cane Corso kan deltaga:

IPO-R (räddningshund) är en form av bruksprov som har ökat mycket i popularitet på senare år. I Sverige kan man starta i grenarna spår, ytsök och ruinsök. Samtliga grenar är öppna för alla hundar.

I BSL (Brukshundprov Spår Lydnad) ingår endast spår och lydnad.

IFH är rena spårprov.

IGP-FH är ett spårprov som alltid arrangeras två dagar i rad.

 

TJÄNSTEHUND

För dig som är intresserad av att utbilda dig och din Cane Corso inom samhällsnyttiga områden, så finns det olika tjänstehundsutbildningar, som räddningshund och patrullhund inom hemvärnet.

bottom of page