top of page

Registrerad hund är renrasig

Oregistrerad hund är det inte, i alla fall inte hos SKK

Visst kan det kännas både konstigt och frustrerande att den regel som säger att en icke registrerad hund inte är renrasig! Men även om hunden - hur renrasiga föräldrar den än har - saknar egen registrering i ett lands officiella register så kommer hunden alltid betraktas som blandras.

Är du intresserad av att ha en renrasig hund måste alltså hunden ha ett officiellt registreringsbevis när du köper den. Du kan aldrig registrera din hund i efterhand.

RACC rekommenderar att du köper en registrerad Cane Corso med stamtavla från Svenska Kennelklubben, SKK, eller om du väljer en utländsk hund, att hunden har stamtavla från det landets officiella kennelklubb. Är hunden kuperad bör du känna till att det är få länder där kupering är tillåten. Endast hundar födda i - och kuperade i - länder där detta ingrepp är tillåtet möjliggör att din hund kan delta i BPH. 

Det är registreringen som gör att hunden betraktas som renrasig. Observera att om du köper en hund som kanske förvisso har renrasiga föräldrar men hunden själv saknar stamtavla blir den ändå betraktad som blandras. Du kan aldrig själv - efterhand - registrera din hund hos SKK.

 

Att din valp kommer från en uppfödare ansluten till SKK och att valpen har en stamtavla är en viktig första kvalitetsstämpel och något som är viktigt för rasen i stort.

REGISTRERADE & ICKE REGISTRERADE HUNDAR

En registrerad hund är det samma som en stambokförd hund, det vill säga en hund som har ett registreringsbevis/stamtavla utfärdad av Svenska Kennelklubben. I och med att hunden är registrerad har den ett  registreringsnummer som är unikt för just den individen. Med hjälp av registreringsnumret kan man hitta mycket information om hunden, exempelvis vilka släktingar hunden har, om den har några resultat från utställningar eller prov, om den har några resultat från hälsoundersökningar registrerade och mycket mer.

 

Inom SKK-organisationen bedrivs bara avel på hundar som är registrerade/stambokförda. Det ger en trygghet år valpköpare som enkelt kan ta reda på mycket information om släktingarna till den kommande valpen. Registreringen är också förknippad med ett omfattande regelverk som ställer krav på så väl uppfödare som avelsdjur.

 

Icke registrerade hundar betraktas alltid som blandrashundar.

 

OBSERVERA:

Att en hund är registrerad i Jordbruksverkets centrala hundregister är en sak, att registrera sin hund i SKKs hundregister något helt annat. Jordbruksverkets register är ett statligt ägarregister som skapades för att minska problemen med farliga hundar. Hos Jordbruksverket registreras ett id-nummer (tatuering eller chip) samt ägaruppgifter. Där finns alltså inga uppgifter om härstamning, hälsoundersökningar, mental status, tävlingsresultat osv. Jordbruksverket utfärdar följaktligen inte heller några stamtavlor eller registreringsnummer.

Jordbruksverkets register har alltså inget värde när det gäller uppfödning eller information om individuella hundar eller hundraser utan kan enbart användas för att fastställa vem som är ansvarig för en hund som uppträtt aggressivt och för att hjälpa bortsprungna hundar hem.

 

SKKs register/stambok har funnits i över hundra år och är skapat för att vara en resurs vid avel och uppfödning samt för att ge valpköpare information om valpen man köper. Varje individ i registret har ett unikt registreringsnummer och en härstamning och kan på så vis kopplas ihop med andra individer.

 

En mängd data om de olika hundarna lagras också i stamboken. Resultat från hälsoundersökningar, tävlings- och utställningsresultat, resultat från mentalbeskrivningar mm sparas för framtiden och visas för allmänheten och blivande hundköpare på webbtjänsten Hunddata. För uppfödare finns tjänsten Avelsdata som visar uppgifter ur SKKs stambok i en form som är anpassad för den som är intresserad av avel.

bottom of page