top of page

Om kupering

Och kuperade hundar

RACC möter många funderingar kring de regler som finns för kuperade hundar. Här försöker vi reda ut vad som faktiskt gäller enligt de lagar och regler som finns och vad det betyder för dig och din hund.

All form av kupering som inte sker på grund av veterinärmedicinska skäl är förbjuden i alla EU-länder. Reglerna är till för att skydda våra hundar mot onödigt lidande och de påverkar också möjligheten för hunden att delta i utställningar eller prov. 

Kom ihåg att  du som medlem i SKK och som deltagare i SKK's aktiviteter har har skyldighet att känna till SKK's regler. En av dessa regler säger att hund kuperad i ett land där kupering ej är tillåten äger inte rätt att delta i utställning eller på BPH. 

KUPERADE HUNDAR

Du får inte göra ingrepp som förändrar utseendet på din hund. Svans- och öronkupering är inte tillåtet om det inte är nödvändigt av veterinär­medicinska skäl. En hund som har fått öronen kuperade utomlands får inte komma till Sverige förrän öronen läkt ordentligt och de inte längre behöver tejpas eller ha öronställning. I Sverige är det förbjudet att tejpa öronen eller ha dem i ställningar efter en kupering eftersom hunden har ont och då det innebär ett lidande för hunden. Det är inte heller lagligt att tejpa, binda eller på annat sätt tvinga upp eller ner öronen på en hund om det innebär ett lidande.

Sverige har haft ett förbud mot kupering av hundar sedan 1 januari 1989. Förbud mot kupering gäller inom hela EU. Många andra länder har också antagit detta förbud i ambition att motarbeta all form av hantering där djur utsätts för lidande.

För importerade hundar med kuperade öron och/eller svans gäller enligt svensk lag/i Sverige följande:

  • Hunden får inte delta i utställning

  • För hundar födda utomlands, så får kuperade hundar vara med på prov, tävling och BPH, om det finns dokumentation att hunden kuperats i ett land där det fortfarande är lagligt

  • Hunden får alltså göra BPH - om den är importerad från ett land där kupering är tillåten

  • Hunden får användas i avel och får därmed registrerad avkomma om den har godkänt röntgenresultat avseende HD & ED samt har genomfört BPH enligt de krav som ställs för Cane Corso 

bottom of page