top of page

Dental Skeletal Retinal Anomaly

DSRA

Nyligen har man över hela världen sett Cane Corsovalpar & unghundar upp till två års ålder med olika, mycket allvarliga hälsoproblem. 

 

Allt från onormal utveckling av tänder, dålig syn till total blindhet liksom problem med abnormal tillväxt, dövhet, njursjukdom samt abnorma beteenden såsom tics.

 

DSRA är en recessiv gen vilket innebär att drabbade valpar endast kan födas om båda föräldrarna är bärare av genen. Har bara den ena föräldern genen blir valpen endast bärare men utvecklar inte sjukdomen.

 

Drabbade hundar kan inte botas, DSRA är en sjukdom med dödlig utgång. Det är en sjukdom som innebär svårt lidande för hunden och många svåra beslut för hundägaren.

6501F168-867C-4D21-81A4-01637F456DF2.jpeg

När en valp drabbas är det vanligt att den visar alla symtom. Tandavvikelserna är de vanligasteoch DSRA påverkar tänderna i olika grader.

 

Tänderna kan visa minimala tecken, till exempel missfärgning, medan andra hundar har tänder i mycket dåligt skick(detta tillstånd kallas odontogenes imperfecta alltså att hela tanden är onormal i predisposition).

 

Bristen på emalj och exponering av tandben orsakar "svaga" tänder som lätt kan skadas och/eller brytas helt. Avlägsnande av tandrester måste göras med specialistvård på grund av att minimera ytterligare infektion eller skada. 

Bild 1: Valptänder i svårt tillstånd

639048B4-2628-428C-8454-CA90E3F2A2AD.jpeg

Dvärgväxt & hämmad tillväxt. Det finns några valpar som har förblivit små från en tidig ålder och inte utvecklades normalt.

Men det finns också hundar som utvecklas normalt under de första månaderna och står normalt på benen, men efter sex månader syns att benen är klart kortare än normalt samt utvecklar krokiga/svaga mellanhänder som blir helt oproportionerliga.

 

Det finns unghundar som utvecklas normalt och har normal storlek och benställning vid ett års ålder. Hur och varför detta kommer sig är ännu inte klartlagt. Valpar verkar dock vara mer benägna att få benfrakturer.

Bild 2: Svaga mellanhänder

639048B4-2628-428C-8454-CA90E3F2A2AD.jpeg

Blindhet, som mycket ofta märks först i mörker, är också ett symptom. Det kan ses som PRA (progressiv retinal atrofi).

 

Näthinnan försämras mer och mer tills hunden är helt blind. Det är inte en smärtsam ögonsjukdom, men det kan inte heller botas eller behandlas. Valparna har en grön reflektion i ögonen och med ett normalt foto med blixt ger ögonen en ficklampseffekt.

En korrekt diagnos kan erhållas från en ögonspecialist. Hunden kommer att få ögondroppr, varefter ögat kan ses i ett mörkt område med ett speciellt instrument. Fråga din veterinär.

Bild 3; Grön reflektion i ögonen

Bild 4; Valp under ett BAER-test

639048B4-2628-428C-8454-CA90E3F2A2AD.jpeg
217DC006-1466-4B11-A182-4BB7A2FABB8B.jpeg

Andra symptom är dövhet som nämnts av flera ägare, några av dem har en officiell diagnos med hjälp av ett BAER-test. Återigen varierar åldern och graden som symptomen debuterar i.

 

DSRA och avel

 

DSRA är en allvarlig sjukdom! Drabbade djur når sällan två års ålder. Vissa valpar är så allvarligt drabbade att de måste avlivas så unga som 8 veckor.

 

Livskvaliteten för hunden drabbas! Att tugga kan bli mycket smärtsamt på grund av de dåliga tänderna. Blindhet gör hunden osäker & gör att den inte kan leva ett normalt liv. Skelettavvikelserna orsakar krokiga ben och svullna leder med smärta vid rörelse som resultat. Dövheten gör att hunden blir ännu mer i en egen värld. Klor som går sönder, njursjukdom och tics bidrar till att den drabbade hunden aldrig kommer kunna njuta av livet på ett normalt sätt. 

 

Kirurgi - att ta bort tänder - och smärtstillande medel hjälper hunden ett tag men vid någon tidpunkt måste ägaren möta det faktum att hunden lider och ägaren måste inse att hunden aldrig kan bli frisk eller bättre. Den drabbade hunden måste avlivas, vilket är ett mycket tufft och smärtsamt beslut för ägarna.

 

Uppfödare med drabbade valpar visste tills nyligen inte vad de hade att göra med eftersom symtomen är mycket varierande - ibland även hos drabbade valpar ur samma kull.

 

Ärftligheten var till en början inte tydlig och eftersom sjukdomen var och är sällsynt. Vissa uppfödare som stötte på valpar med symptom var inte öppna och ärliga om det och därför har DSRA förblivit under radarn tills relativt nyligen.

 

Det har hänt att uppfödare omedvetet och oavsiktligt använt djur i sitt avelsprogram som senare visade sig vara bärare av sjukdomen. Tidigare kunde därför seriösa uppfödare inte klandras för att valpar med DSRA förekommit bland kullarna. Lyckligtvis har vi nu ett test för att hitta bärarna av denna sjukdom!

DSRA har visat sig vara en enda recessiv gen. Detta är resultatet av ett internationellt samarbete mellan uppfödare, ägare, specialister, universitet och företaget Laboklin.

 

Detta innebär att drabbade valpar endast kan födas om båda föräldrarna är bärare av genen.

 

 

Vad kan man göra?

 

För att förhindra att drabbade djur föds i framtiden är det viktigt att veta om föräldrarna är bärare eller helt fria från genen.

Bild 5; Bassie, en av hundarna i den gemensamma forskningen

Bärare - alltså de individer som får DSRA-genen från endast en förälder - påverkas inte!

 

Bärare kan teoretiskt sett användas i ett avelsprogram om de paras med en fri partner. Rådet måste därför bli att endast göra kombinationer där minst en av föräldrarna är fri från DSRA, antingen bevisat med ett officiellt negativt testresultat, eller att båda föräldrarna till en förälder (mor- och farföräldrarna på ena sidan) officiellt har förklarats fria.

 

Testning kan göras med salivprov eller ett blodprov i EDTA-rör. Testuppsättningar kan beställas på Laboklin. 

Uppfödaren kan skicka salivprover i sig själv, men då finns det ingen garanti för andra människor om hunden är den från testet. Därför är det bättre att ordna testning och leverans genom veterinären. Veterinären kontrollerar namnet på formuläret och stamtavlan, kontrollerar chip- & registreringsnummer, tar proverna och ordnar försändelsen. Testresultatet kommer inom cirka en arbetsvecka. Mot extra avgift kan ett certifikat beställas vilket sänds per post.

 

Bara genom att testa alla djur som används i avel kan vi stoppa DSRA och förhindra att fler hundar föds med denna fruktansvärda sjukdom. Mer information finns på Face-book gruppen: Cane Corso dental imperfections, PRA, dwarfim.

 

 

 

 

 

 

Tillsammans kan vi stoppa denna hemska sjukdom!

Testa gärna dina avelsdjur. Avla klokt. Lycka till!

En fri översättning gjord av Åsa Nordström på uppdrag av Avelskommittéen RACC

Material hämtat från foldern Dental-Skeletal-Retinal Anomaly (DSRA) av Anne van Staavaren

Orginalmaterialet finns att läsa på Facebookgruppen ”Cane Corso dental imperfections, PRA, dwarfism”

bottom of page