top of page

Hundavel

I praktiken

KÖNSMOGNAD

Vanligtvis blir hunden könsmogen när den är 6 - 15 månader gammal. För mindre raser sker detta tidigare jämfört med större raser och vår ras är ju en stor ras så vi räknar ofta med att en Cane Corso blir könsmogen vid cirka 15 månader ålder. Normalt skall alla hundar, oavsett ras och kön, vara fullt könsmogna vid 24 månader ålder.

Processen att bli vuxen tar tid och ställer ibland till det för individen och dess omgivning. Spökåldrar där många saker upplevs som skrämmande avlöses av perioder där individen känner att han/hon kan och förmår allt. Vi människor vill gärna göra jämförelser med oss själva och benämna de olika utvecklingsperioderna som till exempel tonårsperiod eller femårstrots.

 

Relevans att förmänskliga hundars beteenden är omdiskuterat, att relatera en hunds utveckling med en människas kan bli missvisande. Men vi kan i alla fall konstatera att de flesta hundar - och människor - genomgår olika faser i livet som kan påminna om varandra. Oavsett vad du vill kalla de här perioderna kommer du få uppleva båda lättare och besvärligare stunder och det kan kännas skönt att ha ett bollplank. Både din uppfödare, hundinstruktör och veterinär är bra bollplank och  vi på RACC hjälper också gärna till. RACC vill dock råda till viss försiktighet att hysa alltför stor tilltro till forum på internet där olika metoder prisas eller risas.

TIKEN

Någon gång mellan sex månader och ett och ett halvt års ålder blir de flesta tikar fysiskt könsmogna och börjar löpa för första gången. Det innebär att de är fertila och kan få valpar, även om det förekommer att tikar inte har någon ägglossning just under första och ibland även andra löpet. 

Men tikar är varken fysiskt eller psykiskt fullvuxna när de är så här unga, tanken på valpar ska dröja minst ett år till. Går vi till lagstiftningen så är det uttryckligen förbjudet att para tikar yngre än 18 månader och Svenska Kennelklubbens egna grundregler har också en skrivning som reglerar det här.

 

RACC rekommenderar att tikar som paras har hunnit bli minst 24 månader men gärna uppnått 36 månader.

Tikar löper oftast två gånger per år. Men det finns tikar som bara löper en gång per år liksom det finns tikar som löper både tre och fyra gånger. Mest vanligt i vår ras är dock två löp per år.

Tiken börjar med att blöda, det är så du vet att hon kommit igång med sitt löp. Det finns stora variationer på hur mycket en tik löper, allt från några små droppar till rejäla skvättar. En del tikar är duktiga på att slicka upp blodet medan andra låter dig städa. De flesta tikar blöder runt tre veckor och man kan se att blodet ändrar utseende under den här tiden. När höglöpet - ägglossningen - närmar sig bli blodet ljust.

Vissa tikar får förändrat beteende under sina löp, de ka bli trötta och vilja vila mycket. Ha koll på temp och om du är osäker kontaktar du veterinär.

Ungefär 10 - 11 dagar in brukar det vara dags att para sin tik, men även här finns stora variationer. För att kunna säkerställa att man parar på rätt dag kan veterinären göra ett vaginalutstyk där man i mikroskop kan se hur cellerna i vagina ser ut. Veterinären kan med denna kunskap bestämma när han/hon gör nästa undersökning: ett blodprov som visar progestoronnivån. Progestoronet är ett hormon som bestämmer när ägglossningen skall ske och veterinären kan med hjälp av denna kunskap beräkna när den optimala tidpunkten för parning infaller.

En tik får bara ha fem kullar under sitt liv och om hon är äldre än sju år skall hon veterinärbesiktas innan parning. En tik får inte vara äldre än sju år när hon para första gången och ingen tik får vara 10 år eller äldre vid parning.

 

Veterinär brukar rekommendera att man gör det första vaginalutstryket och/eller progestorontestet dag 7-9 i löpet. Ibland behöver man göra mer än ett test. Den vanligaste anledningen till att en tik går tom(inte blir dräktig) är att parningen skett på fel dag i löpet. Därför har vaginalutstryken och progestorontesterna blivit uppskattade hjälpmedel för hunduppfödarna.

HANHUNDEN

Att upplåta sin hanhund till avel är ett lika stort ansvar som att para sin tik och att göra upp med om vad parningen kostar, eventuell parningsvalp och andra kostnader som kan uppkomma. Använd gärna det parningsavtal som Svenska Kennelklubben har tagit fram och fyll i det tillsammans med hanhundsägaren innan ni låter hundarna para sig. Hanhundsägaren har också ett ansvar att kontrollera att tiken inte är nära besläktad med hanen.

 

Hanen måste, precis som tiken, ha godkänd HD och ED - röntgen samt ha genomfört BPH för att valparna ska gå att registrera.

 

Man bör innan parning se till att hanen inte har någon infektion, t.e.x förhudskatarr, det kan också vara lämpligt att skölja med koksaltlösning innan parning för att skölja ur ev bakterier som annars kan överföras till tiken.

En vuxen, normal hanhund klarar att para varannan dag under lång tid utan att ejakulatets volym eller antalet spermier minskar. Eftersom produktionen av spermier inte påverkas av hur ofta hunden parar, kommer avelsmatadoren som kanske periodvis har tikar till parning varje dag, eller till och  med flera varje dag, att tära på sitt spermieförråd och det tar cirka två månader för en spermie att bildas.

 

Om du parar din tik med en hane som parat mycket innan din tik paras kan detta alltså få resultat för dig. De tikar som parats först får normalstora kullar, medan de senare betäckta tikarna får små kullar eller går tomma. Tikägare bör därför förvissa sig om att den tilltänkta hanhunden inte har haft för många andra parningar under tiden närmast före inplanerad parning.

PARNING

En hund kan bli dräktig på två sätt, genom naturlig parning eller genom konstgjord - artificiell - insemination. 

Ungefär 10 - 11 dagar in i löpet brukar det vara dags att para sin tik, men här finns stora variationer. För att kunna säkerställa att man parar på rätt dag kan veterinären göra ett vaginalutstyk där man i mikroskop kan se hur cellerna i vagina ser ut. Veterinären kan med denna kunskap bestämma när han/hon gör nästa undersökning: ett blodprov som visar progestoronnivån. Progestoronet är ett hormon som bestämmer när ägglossningen skall ske och veterinären kan med hjälp av denna kunskap beräkna när den optimala tidpunkten för parning infaller.

Veterinär brukar rekommendera att man gör det första vaginalutstryket och/eller progestorontestet dag 7-9 i löpet. Ibland behöver man göra mer än ett test. Den vanligaste anledningen till att en tik går tom(inte blir dräktig) är att parningen skett på fel dag i löpet. Därför har vaginalutstryken och progestorontesterna blivit uppskattade hjälpmedel för hunduppfödarna.

 

Om man låter hundarna para sig naturligt är det lämpligt att ge hundarna god tid att lära känna varandra. Det är också viktigt att veta att det är förbjudet att tvinga eller hålla fast hundar som skall paras. När hanen har ejakulerat sväller penis så att hanen fastnar i tiken. Hanen glider av sin position och vänder sig så hane och tik står med bakdelarna mot varandra. Detta kallas "hängning" och den pågår från några minuter till en timme.

 

Att para naturligt anses av många som det allra bästa för både hane och tik, både fysiskt och känslomässigt. Statistik visar att naturlig parning också är den säkraste metoden för att få en tik dräktig.

DECABF0F-1DE6-4DD7-AD47-1B3A0FA7C369_1_201_a.jpeg

Vaginalutstryk löpdag 8,

progestoronnivå 6,8 nml/L.

691C60FB-A205-4432-9B09-2155EF9F7B0C_1_201_a.jpeg

Vaginalutstryk löpdag 10,

progestoronnivå 31,0 nmol/L.

20220126_1400181.jpg

Vaginalutstryk löpdag 14,

progestoronnivå 84,0 nmol/L.

Nysamlad sperma.

Pigga & glada simmare!

Upptinade och

inte helt pigga hundspermier.

2D48E059-817C-4A8B-AAF2-89BD044760FA.jpeg

Exempel på en fin parning.

CDFDA0D6-DCCC-4501-881D-E1EC08908241.heic

Professor Eva Axnér förbereder en insemination på SLU's Reproduktionscentrum.

INSEMINATION

Skall tiken insemineras är det alltid en specialistutbildad veterinär som utför inseminationen. Sperman kan vara färsk, kyld eller frusen och den samlas också av veterinär med specialistkompetens. Inseminationen är smärtfri och går relativt kvickt. Sperman förs in med hjälp av ett kameraförsett instrument och deponeras antingen strax utanför livmodermunnen eller inne i livmodern. Att genom operativt ingrepp, ett snitt i buken, och föra in sperman i livmodern den vägen är inte tillåtet i Sverige.

 

Hundsperma är bland de tåligast och mest långlivade sperma som finns och det gör att den är fördelaktig att hantera. Hundsperma kan leva upp emot en vecka vilket är fantastiskt. Kylda skick förvaras i plus 4 grader. Fryst sperma förvaras i flytande kväve i minus 196 grader vilket gör att den måste fraktas i en speciell behållare, det går alltså inte att förvara frusen semin i en vanlig frys! Hållbarheten är däremot i princip oändlig. 

Dräktighetsprocenten vid Artificiell Insemination, AI, har stor rasrelation. Vissa raser fungerar fint med AI medan andra raser som till exempel Berner Sennen verkar ha mycket svårt att få dräktigt genom AI medan Labrador har strålande bra statistik. Cane Corso verkar statistiskt ha god dräktighetsprocent genom AI även om metoden inte är så vanlig.

Hantering och transport av import-/exportsemin regleras av ett mycket omfattande regelverk. Läs på i god tid, ta kontakt med den veterinär som skall vara behjälplig vis insemineringen och kontrollera på Jordbruksverkets hemsida vilka regler som gäller, vilka dokument som måste vara korrekt ifyllda och som skall "resa tillsammans med" seminskicket. Saknas korrekta dokument kan du alltså inte använda den semin som du beställt.

DRÄKTIGHET & VALPNING

En tik är dräktig 9 veckor vilket är 63 dygn. Men en 58 - 68 dygn lång dräktighet är att betrakta som normal. Tiken blir tjock i slutet av dräktigheten, man brukar se en rund mage vid vecka 6.

 

Erfarna uppfödare kan se en rad olika tecken på att tiken är dräktig; spe­narna blir ljusröda. Ibland märker man ett minskat matintresse, rentav matvägran och synbart illamående vid cirka tre veckors dräktighet hos en annars matglad tik. Plussa på med den typiska klara, sega, luktfria flytningen under andra halvan av dräktigheten så är många uppfödare säkra på att tiken är dräktig.

Cane Corso har statistiskt sett relativt lätt att bli dräktig & har på det hela taget både lätta dräktigheter och valpningar.

Svenska Kennelklubben håller årligen en uppfödarutbildning för alla med särskilt intresse av avel. Men du behöver inte vara - eller drömma om att bli - uppfödare för att gå kursen. Uppfödarutbildningen är en bred hundkurs som är både spännande och givande för alla hundintresserade.

bottom of page