top of page

Rasgrupp 

För att förstå vår ras behöver vi dels känna till Cane Corsons historia och bakgrund dels vi behöver också förstå det användningsområde hunden en gång avlades fram för.

RASGRUPP:

GRUPP 2
Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Grupp 2 är en stor och brokig samling, med allt från den lilla Affenpinschern till den jättelika hundrasen Grand Danois. Många av raserna i grupp 2 har använts och används fortfarande på sina håll som vakt- och herdehundar. I gruppen finns också boskapshundar och gårdshundar, varav några i dag är populära brukshundar.

I FCI's standard står att läsa att Cane Corso tillhör: 

Section: Molossian type,

Subsection: Mastiff type i rasgrupp 2.

MOLOSSER

Molosserhund, av latin Moloʹssus, av grekiska Molossoʹs, Molottoʹs ’molossisk’, dogglik hundtyp 

Cane Corso är en moloss som möjligen härstammar från den förhistoriska Canis Pugnax, liksom den andra molossoida italienska hundrasen Napolitansk Mastiff. Molosserhundarna utgör en egen undergrupp skild från stora herdehundar och bergshundar och de tros härstamma från de doggliknande hundraser som romarna använde och har sitt ursprung från Centralasiens och Tibets högländer. De lär ha utvecklats för cirka 8 000 år sedan och spreds från Tibet både österut och söderut.

Cane Corso har fungerat som väktare av gård och gårdsfolk, av gårdens djur, av foder och andra viktiga och värdefulla ägodelar som människor på den italienska landsbygden kunde tänkas äga. Cane Corso har använts till jakt på framför allt vildsvin, en slags hetsjakt som inte längre är tillåten. Vår ras har hjälpt slaktare i sitt arbete, den har fungerat som fångvaktarhund och stridshund. Det sägs att Cane Corso användes vid gladiatorspelen i antikens Rom. I moderna tider kan man finna Cane Corso bland eftersökshundar, brukshundar, tjänstehundar, vakthundar, gårdshundar och som rena sällskapshundar.

Molosserhundarna upptäcktes av Alexander den store ca 400 f.Kr. i det forntida Assyrien. Han blev mycket imponerad och skapade vad man skulle kunna kalla den första molosskenneln.

9D4E0100-7739-42E7-BFE6-9886D7756A34.gif

Kanske är det lika sant som den grekiska mytologin berättar: Gudinnan Artemis gav den Atenska prinsessan Procris en hund, Laelaps, som aldrig misslyckades med att fånga sitt byte och från denna hund härstammar Molosserna.

Men vad är en mastiff då?

Mastifferna är alltså en undergrupp av molosserna. Till mastifferna räknas en rad olika raser, där Cane Corso är en.

RAS:

CANE CORSO Uttalas Kane Korso (inte Käjn Kårså eller King Corso)

 

Historik

Rasen härstammar främst från de gamla romerska molosserhundarna. Från att tidigare varit spridd över hela Italien har rasen under senare århundraden bevarats i och runt regionen Apulien i södra Italien, alltså "klacken". Rasnamnet kommer från latinets ”cohors”, som betyder ”försvarare och väktare av gården”. Förr användes den till allehanda sysslor för att tjäna människan. Cane Corson verkade främst som vakt- och gårdshund men senare även vid jakt av högvilt, vilket passade rasen utmärkt med dess styrka och mod i kombination med den atletiska fysionomin.

 

Användningsområde

Rasen är av vakt- och gårdshundstyp med mångsidiga arbetsegenskaper vilket man ska ta hänsyn till vid val av denna ras. I Sverige köper de flesta en Cane corso främst i syfte som sällskapshund och för att de är en lagom aktiv och trevlig träningskamrat inom olika hundsporter. De är lojala och familjekära, de vaktar sin familj, sitt hem och egendom och är därför oftast inte en idealisk förstagångshund för icke hunderfarna människor.

 

Hälsa

Cane Corso ska ha en god hälsa och vara tålig, på gott och ont.

När de blir sjuka och behöver veterinärvård ser vi att dessa diagnoser är vanligast i rasen idag; olika ledsjukdomar, ögonsjukdomar som cherry eye, entropion och ektropion, cancer bla.

 

Egenskaper / Mentalitet

En Cane Corso ska vara trygg, stabil, vaksam och uppmärksam, med en hel del vaktinstinkt. Den är inte alltid social med främmande människor utan kan ignorera dessa, den ska ändock acceptera att bli hanterad av människor ägaren godkänt. Rasen behöver god social miljöträning under uppväxten för att utvecklas optimalt. Rasen ska ha mångsidiga arbetsegenskaper och är en uthållig, aktiv, rörlig, stark och mycket tålig hund som kräver träning och ett visst mått av motion och rörelsefrihet. Cane corso ska inte vara nervös, rädd eller otrygg. Rasens starka vaktinstinkt och självständighet gör att den lämpar sig bäst hos en ansvarsfull person med kunskap och tidigare hunderfarenhet.

 

Storlek och utseende

Cane Corso är en medelstor till stor hund, robust och kraftig men ändå med en viss elegans. Den är kraftfull och har torr muskulatur. Huvudet är stort och typiskt för en moloss. Mankhöjd för hanar är 64–68 cm och tikar 60–64 cm. Vikt för hanar är ca 45–50 kg och för tikar ca 40–45 kg. Pälsen är kort, glansig och mycket tjock med någon underull. Färgen är svart, blygrå, skiffer, ljusgrå, ljust fawn (gulaktig), hjortröd, mörk fawn och brindle.

 

Pälsvård

Rasen har en mycket lättskött päls. Den bör badas och borstas vid behov.

 

Övrigt

Försök träffa flera uppfödare och deras hundar innan du bestämmer dig för att köpa en Cane corso. Helst också på andra platser än i hundarnas hem. Ta kontakt med rasklubben för att få guidning inför ditt köp av hund. Rasklubbens funktionärer kan bla. bistå med mer detaljerad information beträffande rasens hälsa, mentalitet, funktion och exteriör.

bottom of page