top of page

Rekommendationer

RACC Rekommenderar

Avelsrekommendationer kommer från RACC och har kommit till efter att medlemmarna i RACC haft möjlighet att ta del av den information och fakta som legat till grund för besluten samt kommentera demsamma. Tillsammans med Avelskommittéen röstar medlemmarna fram strategier som sedan presenteras som avelsrekommendationer.

Som medlem i RACC kommer du informeras om avelsmöten, uppfödarmöten eller allmänna medlemsmöten där beslut rörande avel och avelsrekommendationer fattas. Det ger dig möjlighet att förmedla din åsikt och inställning samt bidra till besluten.

HD / ED / OCD / LED- & RÖRELSEAPPARAT

Under 2020 genomförde RACC en omfattande hälsoundersökning i enkätform. Denna undersökning visade att sjukdomar och skador i rörelseapparaten är bland de vanligaste åkommorna en Cane Corso ådrar sig i livet.

 

Cane Corso är en kraftfull och snabbväxande ras, detta kan kopplas samman med att 25 % av respondenterna rapporterar skador/symptom på rörelseapparaten, såsom hältor, artros, korsbandsskador och HD/ED.

 

Sammantaget kräver 60 % av dessa fall operativa ingrepp, med lång rehabilitering och smärta för hunden och stora kostnader för djurägaren och försäkringsbolagen.

Rekommendation: 

  • Föräldradjurens genomsnittliga HD - index vid parningstillfället bör vara högre än 100

Rekommendation:

  • Föräldradjurens genomsnittliga ED - index vid parningstillfället bör vara större än 100

Rekommendation:

  • Uppfödarna använder avelsdjur som inte har eller har haft ledsjukdomar så som artros, OCD, spondylos, korsbandsruptur med fler

Rekommendation:

  • Att inte använda hund som har eller har haft skador i rörelseapparaten i avel - om dessa skador inte konstaterats härröra från trauma

CANCER

Cancer förekommer dessvärre bland Cane Corso. Tyvärr ser vi både i den stora hälsoundersökning RACC genomförde 2020 och i statistiken som finns presenterad i Agria Breed Profile att Cane Corso har något större risk att drabbas av cancer än genomsnittshunden. Den huvudsakliga dödsorsaken bland våra svenska Cane Corso är sjukdom, där 54 % inte specificerar vilken sjukdom hunden dött av. Därefter uppges cancertumörer och sedan rörelseapparaten som orsak till att hunden avlivats eller dött.

 

RACC ber därför samtliga uppfödare att vara ytterst observanta på förekomst av cancer samt att inte använda hund som har, eller har haft cancer, i sitt avelsprogram. RACC uppmanar vidare uppfödare att inte heller använda hund vars nära släkt är diagnostiserad med cancer.

 

Rekommendation:

  • Att inte använda hund med cancerdiagnos, även botad cancer, i avel

EPILEPSI

Epilepsi förekommer bland Cane Corso, men är lyckligtvis inte särskilt vanligt; cirka 3% av våra Cane Corso är diagnostiserade med epilepsi.

 

Med tanke på sjukdomens allvarliga karaktär uppmanar RACC att uppfödare av Cane Corso bör vara ytterst uppmärksamma på förekomst av epilepsi och att undvika använda avelsdjur där epilepsi förkommer i härstamning eller hos individen.

 

Rekommendation:

  • Att inte använda hund med idiopatisk epilepsi i avel, inte heller använda hund där nära släkting diagnostiserats med epilepsi

ALLERGI

2020 genomförde RACC en stor hälsoundersökning i enkätform. Undersökningen visade att 16% av de svarandes hundar hade någon form av allergi eller problem med hud, vilket vanligen debuterar i relativt tidig ålder.

Rekommendation:

  • Att inte använda hund med allergi i avel, inte heller använda hund där nära släkting diagnostiserats med allergi

SJUKDOMAR I ÖGAT

Under 2020 genomförde RACC en stor hälsoundersökning i enkätform.

Undersökningen visade att av de svarande angav 20 % att deras hundar har haft ögonproblem, där Cherry Eye är mest frekvent förekommande med 15 %.

 

Uppfödare bör beakta att ögonåkommor har en korrelation till genetik och kraniets samt hudens utformning.

Rekommendation:

  • Att inte använda hundar med Cherry Eye i avel

Rekommendation:

  • att inte använda hund med ektropion i avel

EXTERIÖR

RACC rekommenderar att uppfödarna använder avelsdjur vars exteriör överensstämmer med rasstandarden och har en hälsosam kroppskonstruktion, samt att välja avelsdjur som tillsammans främjar att avkomman får hälsosam och rastypisk exteriör.

 

Rekommendation:

  • Uppfödarna använder avelsdjur som före parning är meriterade på hundutställning; som lägst Excellent i junior- eller unghundsklass på officiell utställning alternativt Very Good i öppen klass på officiell utställning.

bottom of page