top of page

Mentalitet

& Personlighet

En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut.

Vi vill gärna att våra hundar ska vara friska, duktiga och vackra – men lika viktigt är att de har en bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande. Som uppfödare måste man ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt.

Kom ihåg att  du som medlem i SKK och som deltagare i SKK's aktiviteter har har skyldighet att känna till SKK's regler. En av dessa regler säger att hund kuperad i ett land där kupering ej är tillåten äger inte rätt att delta i utställning eller på BPH. 

bottom of page