Täckhundslista

Ägarna till nedanstående hanhundar har förbundit sig att följa de regler som Ras och avelsföreningen för Cane Corso fastställt för att få finnas med på Täckhundlistan.

Och de reglerna är:

Kostnad: 200kr per kalender år, 100kr per kalender år för de som redan betalar för att stå med i kennelregistret. 

(Anmäl 5 hundar betala för 4)

Skicka Dina uppgifter till: sekreterare@racc.nu

Rasklubben lämnar inga som helst garantier för hanhundarna mer än att dessa krav uppfylls.

OBS! Listan enbart omfattar hanar som av ägarna medgetts vara tillgängliga för avel. Det betyder inte att de är erfarna avelshundar – bara att de är möjliga för användning. RACC tar inget ansvar för hanarnas avelsegenskaper.

Listan ska endast ses som en service för tikägaren att få kännedom om var hanarna finns.


Mera information om hunden hittar du i SKK:s hunddata, RACC:s hemsida eller SKK:s Avelsdata