top of page

Viltspår

Personspår

Personsök

Att arbeta med nosen är någonting de flesta hundar är duktiga på och älskar att göra. Och med ett luktsinne som är vida överlägset en människas, så kan hundar utföra fantastiska prestationer med sin förmåga att känna dofter i mycket små koncentrationer. När du till exempel går i naturen kan hunden känna dina doftmolekyler som hamnar på marken, växter och grenar, oavsett underlag och lång tid efter att du har passerat förbi.

VILTSPÅR

Vid viltspår drar man dels en klöv från ett hjortdjur eller gris, en död fågel eller något annat djur som man vill lära hunden spåra. Samtidigt droppar man lite nötdjursblod i spåret. Spåret får sedan ligga så människodoften försvinner. Därefter låter man hunden hitta och följa spåret.

 

Det är så här man bland annat tränar eftersökshundar.

PERSONSPÅR

Hunden arbetar med låg nos, det vill säga att den spårar direkt i det spår som en människa lämnat när han/hon gått. Man kan spåra på olika underlag och svårigheten ökar om spåret legat länge, lagts på hårt underlag eller om det är mycket blåsigt. Att lägga spår som går över olika varierande underlag är också lite knepigt för hunden.

PERSONSÖK

Hunden arbetar med hög nos, det vill säga att hunden inte spårar i marknivå utan med hög nos söker den efter människovittring. En eller flera personer finns helt eller delvis gömda i terrängen och hunden skall hitta och markera dessa – men inte ta direkt kontakt med personen som legat gömd. Markeringen hunden skall göra kan antingen vara ett ihållande skall tills föraren nått fram eller att hunden arbetar med rullmarkeringen – en rulle som hunden har i sitt halsband och då den hittar en person så tar hunden rullen i munnen och springer ut till föraren som ger ett kommando åt hunden att påvisa den upphittade personen.

bottom of page