top of page

Hälsoprogram

Det här bestämmer SKK

Jordbruksverket & Svenska Kennelklubben har ett regelverk vi måste följa och RACC har ett antal rekommendationer som vi hoppas kommer bidra till rätt selektering av avelsdjur.

SKKs registreringsregler kan du se vilka raser som omfattas av hälsoprogram. Målet med hälsoprogrammet är att på sikt eliminera den specifika defekten hos rasen. Efter ett antal år utvärderas programmen. Har arbetet varit framgångsrikt kan programmet avslutas.

FRISKA OCH SUNDA HUNDAR

Det är viktigt att alla uppfödare använder friska avelsdjur samt bedriver ett avelsarbete som leder till att hälsan förbättras i rasen.

Eftersom rasen är relativt stor och tung med en snabb tillväxt är ledsjukdomar något rasen drabbas av oftare än medelhunden enligt försäkringsbolagens statistik.

Det finns hälsoprogram för medlemmar i Svenska Kennelklubben, både avseende både fysisk och mental hälsa, samt program som begränsar användningen av ett enskilt avelsdjur. 

Cane Corso har hälsoprogram nivå 3 för HD samt index

  • Svenska föräldradjur får ha HD grad A, B eller C

  • Utländska avelsdjur ska ha HD grad A eller B

  • Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD - index

  • Djur med kliniska symptom får inte användas i avel oavsett röntgenresultat

 

Cane Corso har hälsoprogram nivå 2 för ED samt index

  • Båda föräldradjuren i avelskombinationen har av SKK godkänt officiellt avläst ED - resultat

  • Utländska avelsdjur ska ha känd ED - status

  • Djur med kliniska symptom får inte användas i avel oavsett röntgenresultat

MENTALITET

Cane Corso är i grunden en gårds- och vakthund som skall besitta mångsidiga arbetsegenskaper, uppfödarna förväntas bedriva avel för att främja rasens alla utmärkande drag: typ, mentalitet & arbetsvilja.

  • Avelsdjur i Sverige skall ha genomfört BPH innan parning och för utländska avelsdjur gäller att de bör ha genomfört godkänt mentaltest i hemlandet. Både tik och hane som är svenskregistereade skall alltså ha känd mentalstatus för att avkomman skall kunna registreras i Svenska Kennelklubben.

bottom of page