top of page

Cane Corso

Lojal & familjekär ras med en rejäl portion vaktegenskaper

Image.jpeg

Emmie Falk 

Ägare Annika Thor 

Valkyrias Ring Susurri 

SE50997/2015

Cane Corso, gårds och vakthundsras med mångsidiga arbetsegenskaper, som skall vara uppmärksam, vaksam, trygg och mentalt stabil. Den skall ha vaktinstinkt och pga. det är det därför viktigt att de får god social- och miljöträning under uppväxten, för att bli väl fungerande medlemmar i ett modernt samhälle. Rasen är inte alltid social emot främlingar, utan en Cane Corso kan ignorera främmande personer, men skall ändock acceptera hantering av de personer som ägaren godkänt. Detta kan hos vissa individer kräva en hel del arbete och träning. Cane Corso är en uthållig, aktiv, rörlig, stark och mycket tålig hund med atletisk fysionomi. En molossernas atlet utan exteriöra eller mentala överdrifter.

Cane Corso är en aktiv hundras med i, många fall, flera goda bruksegenskaper och mår bra av att ha en arbetsuppgift. Med Cane Corsons breda spektra av arbetsegenskaper finns många möjliga alternativ till aktivering. Generellt sett är Cane Corso mycket roade av - och duktiga på - allt arbete med nosen. Flera Cane Corso har varit framgångsrika i bla tävlingslydnad, olika bruksgrenar, viltspår och rallylydnad.

 

En Cane Corso vill vara med sina människor och är matte och husse engagerade i en form av träning, nästan oavsett sort, brukar Cane Corson också bli det. Därför är de många gånger en väldigt rolig och inspirerande träningskompis. De är känsliga för förarens energi, sinnesstämning och  röst och har ofta en hel del "willing to please". Att hitta fungerande motivationer och belöningar, alltså det som gör att hunden ser ett värde i att arbeta tillsammans med dig, är oftast inte svårt med en Cane Corso. Lek, godis, positiv röst eller behaglig fysisk kontakt kommer man långt med i vardagen och i träningssammanhang .

 

Det är otroligt viktigt att understryka att inom alla raser så finns det individuella variationer. Därför kan det vara svårt att säga att en Cane Corso är exakt på ett eller annat sätt. Det vi däremot kan berätta om Cane Corso är hur de generellt uppträder och vad de har avlats fram till för uppgifter, hur de - enligt den rasstandard som finns - beskrivs samt vilka egenskaper du måste vara beredd på kan dyka upp. 

 

Cane Corso är en mycket gammal ras som härstammar från de romerska Molosserhundarna. Cane Corso hölls främst som vakt- och gårdshund, men användes även vid jakt på både högvilt och vildsvin, arbetsuppgifter som passade rasen utmärkt med tanke på rasens styrka och mod i kombination med den rastypiska atletiska fysionomin. Cane Corso har under århundraden varit en självklar följeslagare till de italienska jordbrukarna och de har varit oumbärliga i sin roll som gårdshundar på den italienska landsbygden. Ett arv som vi i RACC tar på stort allvar och som vi betraktar som ett ansvar att förvalta till kommande generationer.

bottom of page