top of page

Att köpa hund

Vad roligt att du är intresserad av vår fantastiska ras, Cane corso - mastiffernas atlet. Cane Corso är inte ursprungligen skapad till att vara sällskapshund, den var en arbetskamrat till sin ägare och hade många uppgifter på gården, bland djuren ute på bete och på jakt. De flesta hundar i Sverige och världen idag är inte enbart brukshundar utan lever till större delen av sitt liv som en familjemedlem och ger självklart ett fint sällskap men det är ändock viktigt att förstå att uppfödarnas uppgift är att bevara Cane corsons goda egenskaper som gårds och vakthund.

VÄLJA RAS

För att ditt hundköp ska kunna bli lyckat är det viktigt att du skaffar en hundras som passar den tillvaro du kan erbjuda och att du låter hundköpet ta den tid som behövs för att få den individ du önskar. Det är också viktigt att du funderar på vad du vill ha ut av ditt hundköp och väljer en ras som är lämplig för ändamålet. Du måste ha möjlighet att tillgodose din hunds alla behov för att få ett harmoniskt hundägande i gengäld.

Innan du bestämmer dig för en hundras krävs därför att du skaffar dig god kännedom om rasens egenskaper och karaktärsdrag, såväl fysiska som mentala. En Cane Corso i rätt hem är i allmänhet en fantastisk kompis, men det är inte var mans hund. Nedan finns länkar till rasinformation som det är lämpligt att ta del av inför beslutet om Cane Corso  är rätt ras för dig.

Det är en sådan typ av hund du kommer få om du köper en valp av denna ras, viss påverkan har man i uppfostran men rasens grundmentalitet går inte och skall man inte kunna fostra bort. Cane corso behöver alltså en ägare som önskar dessa rastypiska egenskaper och eftersom den har dessa mångsidiga arbetsegenskaper kommer den även behöva mer stimulans och mer träning än en del andra raser.

Det är av yttersta vikt att du noga tänker igenom ansvaret det innebär att äga en Cane Corso:

 • En gårds- och vakthundsras med mångsidiga arbetsegenskaper

 • En hund som i många fall har en stark vaktinstinkt

 • En hund som kan vara avvaktande mot nya människor

 • En hund med Cane Corsons egenskaper och behov kräver en hel del av sin ägare

Ditt hundköp innebär att du skaffar dig en kamrat som du ska dela din tillvaro med under förhoppningsvis minst tio år framöver. Alla raser har baserat på sitt ursprung och användningsområde olika exteriöra och mentala egenskaper. Därmed också olika behov för att må bra och fungera väl i vardagen.

Är du förstagångshundägare och tror att Cane Corso är rätt ras för dig så finns ingen egentlig anledning att avstå från att skaffa rasen om bristande hunderfarenhet skulle vara den enda anledningen att låta bli. Däremot är det - oavsett tidigare hunderfarenhet - viktigt att man vill och kan lägga ned den tid som krävs för att lära sig hundars och rasens beteende och egenskaper samt vad det innebär att ha hund. Förstagångshundägare rekommenderas att vända sig till en uppfödare med mångårig erfarenhet av rasen som kan bistå med stöd och råd när det behövs.

 

RACC rekommenderar att du köper en registrerad Cane Corso med stamtavla från Svenska Kennelklubben eller om du väljer en utländsk hund att hunden har stamtavla från det landets officiella kennelklubb. Är hunden kuperad bör du känna till att det är få länder där kupering är tillåten. Endast hundar födda i - och kuperade i - länder där detta ingrepp är tillåtet möjliggör att din hund kan delta i BPH. Hundar som inte är registrerade i SKK:s stambok har möjlighet att delta i prov och tävlingar som inte är rasspecifika. Till exempel agility, lydnad, rallylydnad, freestyle, grytprov, vallhundsprov, anlagstest i vildsvinshägn samt viltspårprov. Krav på tävlingslicens gäller också för icke stambokförda hundar som genomgår olika tjänstehundsprov inom Svenska Brukshundklubben. Inom dessa verksamheter behöver hunden vara ID-märkt och ha en tävlingslicens utfärdad av SKK.

 

Det är registreringen som gör att hunden betraktas som renrasig. Observera att om du köper en hund som kanske förvisso har renrasiga föräldrar men hunden själv saknar stamtavla blir den ändå betraktad som korsning. Du kan aldrig själv - efterhand - registrera din hund hos SKK.

 

Att din valp kommer från en uppfödare ansluten till SKK och att valpen har en stamtavla är en viktig första kvalitetsstämpel och något som är viktigt för rasen i stort.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Ett liv med hund kan vara så otroligt roligt och berikande, men det tar tid, kräver engagemang och kostar pengar.

 

Ställ dig frågan om du och din familj och tid, ork, ekonomi och plats för en hund, både nu och minst 10 år framöver. Många saker avgör om du kan ge en hund det den behöver.

 

 • Hur jobbar du?

 • Vart ska hunden vara när du inte är hemma?

 • Har du tid för en hund? Räkna med minst två timmar aktiv samvaro med din hund per dag.

 • Har du råd med en stor hund? Ta med hundpassning, foder, hundben & godis, försäkring, veterinärkostnader, hundtränaren & kurser, utrustning och resor när du tittat på kostnader för en hund!

 • Har du plats och utrymme för en stor hund?

 • Hur bor du? Om du till exempel har ett boende med trappor, tänk då på att din valp bör ta sig upp och ner under kontrollerade former. 

 • Kommer hunden vara välkommen hos hela familjen, eller är det bara du som vill ha hund? 

 • Fundera på misstanke om allergier innan du köper hund. Ett enkelt pricktest hos din husläkare ger svar!

 

TRÄFFA FLERA INDIVIDER

En av de bästa källorna till kunskap om rasen är uppfödarna. De flesta uppfödare välkomnar telefonsamtal av valpintressenter som vill lära mer om rasen och som ställer frågor. Många tar även emot besök så du kan få träffa deras hundar. Även hos uppfödarna kan informationen variera beroende personlighet, olika tyckande och olika avelsmål hos olika uppfödare, det är naturligt och det är därför bra om du ringer/besöker flera olika uppfödare för att få en så bred uppfattning som möjligt av rasen och om uppfödarna.

Det finns en del litteratur om Cane corso, en del bättre en del sämre, men en bok kan vi rekommendera och den anses vara ”Cane corso -bibeln”. Den heter ”Il Cane Corso” och är skriven av Fernando Casolino och Stefano Gandolfi. Originalet kom ut på italienska men den finns nu översatt till engelska och finns att köpa här: http://www.canecorso-magazine.com/#

På denna sida finner man också en tidning, ”Cane corso Magazin”, som går att läsa gratis på nätet eller kan köpas via webshopen.

 

Man kan också gå med i olika diskussionsgrupper för rasen i sociala medier, tex på Facebook. Genom Cane Corsoägarnas inlägg i dessa grupper kan man få en inblick i hur det kan vara att leva med rasen. Det är dock viktigt att förstå att en viss kultur kan uppstå i dessa grupper som ger en viss typ av bild av rasen i en grupp och en annan bild av rasen i en annan grupp. Källkritik är alltid viktigt.

På Youtube finns massor av filmer om Cane Corso, var dock medveten om att även här går åsikter isär och att källkritik är viktigt.

När du har läst på om Cane Corso och tror att rasen är den rätta för dig så är det lämpligt att besöka hundutställningar, aktiviteter och olika uppfödare för att få möjlighet att studera och träffa ett flertal individer av båda könen i olika åldrar. Det är inte ovanligt att valpspekulanter fokuserar på hundarnas utseende och gärna också färg, vilket är förståligt. Men ett gott råd på vägen är att istället prioritera att ha fokus på hundarnas mentala egenskaper, för det är det som i första hand kommer att inverka på hur tillvaron tillsammans med din framtida hundkompis kommer att bli!

HD och ED

Om du läst på om rasens hälsa så vet du att den har problem med bland annat höftleds- och armbågsleds-dysplasi, förkortat HD och ED.

 

Sunda och korrekt uppbyggda leder är väldigt viktigt i rasen dels för att den är stor och relativt tung. En höft eller en armbåge som är dysplastisk kan ge pålagringar, artros, som orsakar smärta just i höft och armbåge med det kan även på grund av att hunden blir ostabil och rör sig inkorrekt, orsaka problem med pålagringar eller att ligament går sönder i andra delar i kroppen och tex problem i ryggar, bog, hasleder och knän.

 

Det förekommer naturligtvis att hundar med fria och friska höfter och armbågar är sjuka i andra leder eller att de är sjuka på andra sätt. Fria höfter och armbågar är alltså inte ett kvitto på att hunden är helt 100% frisk och hälsosam utan bara en status för höft och armbåge.

I Sverige har vi olika hälsoprogram för Cane corso som bla innebär att föräldradjur måste ha gjort en röntgen av höfter med ett resultat som blivit HD A-C, för hundar registrerade i Sverige, HD A-B för föräldradjur registrerade i annat land och röntgen av armbågsleden med känd ED status med rekommendation att avla på hundar med fritt resultat dvs 0.

Viktigt att förstå är att det är inte bara arvet som avgör vilken ledhälsa din hund får. Utfodring och belastning som motion spelar en stor roll. Det är bra om den uppfödare du väljer har goda kunskaper om detta och kan guida dig rätt i hur du tar hand om din valp under uppväxt för att ge så goda tillväxtförhållanden som möjligt.

 

Det är inte heller så att en hund alltid är kliniskt sjuk och uppvisar smärta vid ett sämre HD eller ED resultat, de kanske aldrig gör det eller problemen kan komma senare när hunden blivit äldre.

 

Det är viktigt att avla på så friska djur som möjligt, med bra HD & ED resultat, för att förbättra ledhälsan i rasen. Och viktigt att komma ihåg är att HD och ED-röntgen bara är ett område av väldigt många gällande hälsa som har betydelse för avelsarbetet, dock det enda med officiell status registrerat på SKK för rasen Cane corso.

MENTALITET & BPH

Det är oerhört viktigt att avla på mentalt sunda föräldradjur och för en Cane corso rastypisk mentalitet. En Cane corso skall ha vakt och gårdshundsegenskaper. Dom har en larmande vakt och ska ha mod och dådkraft att rusa ut för att möta och skrämma bort hotet med främst skall. Hundarna kan ha mer eller mindre skärpa, dvs förmåga att ta till bett i tex vaktsituation. Cane corso ska vara trygga och stabila i sin mentalitet utan större sociala rädslor, ljudrädslor, underlagsrädslor eller miljörädslor. 

De skall inte heller uppträda överdrivet aggressivt. Överdriven aggressivitet som yttrar sig i att hunden gör utfall med ljud och bett eller drar sig undan med morr och visar tänderna mot tex för hunden främmande människor, fast inget behov av att misstänkliggöra den människan eller några direkta hot från denne finns. Detta beteende bottnar ofta i en hög osäkerhet och rädsla hos hundarna och är inte önskvärt i ett avelsdjur. 

Beteende och personlighetsberskrivning hund (BPH) används för att utvärdera en hunds mentalitet genom att hunden får gå en bana med olika moment som går ut på att ge hunden en form av stimulans för att få en reaktion. Reaktionen mäts av en beskrivare som anger i skala olika egenskaper hos hunden så som lekfullhet, rädsla och aggressivitet.

EXTERIÖR

En Cane corso som alla andra erkända rashundar har en rasstandard som beskriver exteriören noggrant. Alla uppfödare inom rashundsuppfödning skall sträva mot att så nära som möjligt uppnå denna standard i utfallet av avkomman. Rasstandarden har viss tolkningsmån, smak och tolkning hos uppfödare kan variera. Det kan vara bra om du läser in dig på rasstandarden och gärna raskompendiet på RACC´s hemsida så du vet i det stora hela hur en korrekt exteriör ser ut för en Cane corso. 

Vilka färger uppfödaren tror att valparna får i en kull är populärt att fråga om för att man kanske drömt om att få en viss färg på sin framtida hund. Men tänk på att många andra frågor är ofta viktigare för dig som valpköpare att ha koll på för att göra ett lyckat köp av hund och många andra frågor i exteriören är viktigare i avelsarbetet. Tex en korrekt, funktionellt och rastypiskt byggd hund i alla kroppsdelar. 

I uppfödarnas arbete ingår att själva bedöma sina framtida avelshundars exteriör för att välja att avla på dem de anser uppfyller standard på ett tillräckligt gott sätt och i kombination med en partner ge ett rastypiskt exteriört resultat i avkomman. Fråga gärna uppfödaren hur denne har tänkt gällande exteriören i den avelskombination du är intresserad av.

Hundutställning är från början och egentligen fortfarande en aktivitet som är ett typ av avelsverktyg för en hunduppfödare. Genom att en avelshund och helst också dess avkomma får en exteriörbedömning av en raskunnig domare ges ett ”kvitto” på hur väl hundarnas exteriör följer rasstandard. Förutom att uppfödaren själv noga mot rasstandard utvärderar avelshundars duglighet exteriört är det rekommenderat att en avelshund genomgått en eller fler bedömningar på officiell hundutställning. 

 

Förvänta dig att det kan ta tid att hitta din Cane Corso valp, stressa inte och ta dig tid att hälsa på flera hundar innan du bestämmer dig! När du sedan fått hem din valp är du varmt välkommen att teckna medlemskap i vår rasklubb RACC, en del uppfödare bjuder på första året. RACC erbjuder en del aktiviteter och ditt medlemskap hjälper klubben att förvalta och förbättra för rasen i framtiden.

bottom of page