top of page

RAS- OCH AVELSFÖRENINGEN FÖR CANE CORSO

RACC har som uppdrag av Svenska Kennelklubben att att samla information kring Cane Corsos hälsa och  avelsresultat men också att att arbeta för - och främja - sund avel för rastypiska hundar.

RACC's ambition är att hjälpa och stötta uppfödare och hanhundsägare i sitt avelsarbete och att finnas för rådgivning och som bollplank för hundägare. RACC är precis som alla andra rasklubbar under Svenska Kennelklubben en ideell förening som bygger på frivilligt arbete utan ersättning vilket sköts på fritiden av våra medlemmar. En gång om året hålls årsmöte och vår styrelse väljs vid dessa tillfällen av medlemmarna.

Varje år hålls också en rasspecial och vår ambition är att publicera ett nyhetsbrev, två- fyra gånger per år. Vi strävar efter att årligen tillhandahålla ett antal webinar med aktuella och viktiga ämnen. Våra kommittéer arbetar kontinuerligt med de uppgifter som åläggs rasföreningen. Allt arbete sker för rasens och medlemmarnas bästa.

Har du idéer och förslag är du välkommen att kontakta aktuell kommitté med tips eller kanske med att hjälpa till i föreningsarbetet!

Vår målsättning är att alla som har ett intresse av Cane Corso skall ha utbyte och glädje av att vara medlem i Ras- och Avelsföreningen för Cane Corso.

 

Om du inte redan är medlem hälsar vi dig hjärtligt välkommen till RACC!

RACC REKOMMENDERAR ATT DU KÖPER EN REGISTRERAD CANE CORSO MED STAMTAVLA FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBEN.

VÄLJER DU EN IMPORTERAD HUND SKALL HUNDEN HA STAMTAVLA FRÅN LANDETS OFFICIELLA KENNELKLUBB.

Är hunden kuperad bör du känna till att det är få länder där kupering är tillåten. Förbud mot kupering gäller inom hela EU.

Många länder utanför EU har också antagit detta förbud i ambition att motarbeta all form av hantering där djur utsätts för lidande. Endast hundar födda - och kuperade - i länder där detta ingrepp är tillåtet  möjliggör att din hund kan göra BPH.

Kom ihåg att  du som medlem i SKK och som deltagare i SKK's aktiviteter har har skyldighet att känna till SKK's regler.  En av dessa regler säger att hund kuperad i ett land där kupering ej är tillåten äger inte rätt att delta i utställning eller på BPH. 

 

Det är registreringen som gör att hunden betraktas som renrasig. Du kan aldrig i efterhand registrera en hund, detta kan endast ske av uppfödaren och skall alltid vara klart vid leverans. Om du köper en hund som kanske förvisso har renrasiga föräldrar men hunden själv saknar stamtavla blir den ändå alltid betraktad som blandras.

 

Att din valp kommer från en uppfödare ansluten till SKK och att valpen har en stamtavla är en viktig kvalitetsstämpel och något som är viktigt för både dig och rasen i stort.

bottom of page