top of page
77CBC47E-AF35-4403-B146-C4E098EB9EE8_4_5005_c_edited.png

BREED AND BREEDING ASSOCIATION CANE CORSO

RACC

The Swedish Kennel Club has almost 1000 affiliated clubs. In all these clubs, there is a board with the task of driving the club's activities forward. With an average of 7 members per board, you are thus around 7,000 volunteers who make a huge contribution to SKK's approximately 300,000 members.  

 

In Sweden there are about 1568 Cane Corso and 1239 Cane Corso owners. The statistics refer to dogs younger than ten years and owners who are registered in SKK's owner register DjurID.se.

 

RACC is the association for you with your own Cane Corso or for you with an interest in our wonderful breed! At RACC, both old and new enthusiasts gather and you are also welcome!

RACC works for both dogs and humans and we are here for you. 

The chairman has the floor

Everybody has a story, and your visitors would love to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are and what you have to offer at your next job. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

Use this space to talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to the workplace, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

6C09B22B-EE70-49BA-B900-0E223C514DBD_4_5005_c_edited.png

Min strävan med RACC är att det ska vara den självklara mötespunkter för Cane Corso vänner och där du som är intresserad ska kunna söka faktagranskad information om rasen och bemötas på ett hövligt sätt och förståelse för att alla måste kunna få börja någon gång och lära sig om Cane Corso. 

Det finns många starka och olika synsätt på vad en Cane Corso är, hur den ska vara o.s.v. Även en ordförande i rasklubben måste få ha sin uppfattning och här är min egen högst personliga. Med stor respekt för rasens ursprung, dess användningsområde och dess rastypiska egenskaper så anser jag att det är en i första hand en intelligent och mångsidigt arbetande ras- och inte en sällskapshund.

Det är en hund som ska ha en uppgift och ska träna och på köpet så får du en fantastisk kompis och sällskap- men rasen kräver engagemang och är inte en ras som passar alla.

Jag vill därför verka för att vi ska stödja seriösa uppfödare med att bevara Cane Corsons egenskaper inom ramen för dess internationella rasstandard, jobba fokuserat med hälsa och mentalitet – och inte minst genom information matcha lämpliga valpköpare som tar rasen till sig av rätt skäl.

Tack för ordet

Clas Larsson

bottom of page