top of page

Bli medlem

Välkommen som medlem i RACC

Som medlem i RACC får du medlemstidningen RACCAREN och möjlighet att delta i webinar, aktiviteter och utställningar. Du erbjuds också möjlighet att delta i - och påverka - föreningens arbete. RACC är en rasförening under SKK och vi tar vårt uppdrag på stort allvar. 

RACC arbetar bland annat för sund och kvalitativ avel av Cane Corso. Genom att utforma avelsrekommendationer tillsammans med våra medlemmar för aktiva och meningsfulla möten, samt för information anpassad för alla - uppfödare såväl som nya hundägare.

Styrelsen i RACC har tagit avstånd från mobbning och/eller att prata illa om andra - en ståndpunkt vi är stolta över.

RACC välkomnar dig med engagemang och intresse; Det är du och våra andra medlemmar som är RACC. Det är ni medlemmar som är det allra viktigaste för en förening och utan er medlemmar så existerar inte rasföreningarna. Med detta sagt:

Varmt välkommen & Väl mött!

Medlemsavgiften för 2024  

Huvudmedlem medlemsår 1: 150 SEK/år
Huvudmedlem följande medlemsår: 300 SEK/år

Familjemedlem: 50 SEK/år
(Till fullbetalande huvudmedlem på samma folkbokföringsadress)

Klubben har rullande medlemskap.
Valpköparmedlemskap: 150 SEK/år

Detta gäller för valpköpare till de kennlar som är anslutna till rasklubbens kennelregister och där valpköparen ej har varit medlem i RACC tidigare.

Här kommer du direkt till internetanmälan: https://hundar.skk.se

Vill du att din kennel skall finnas bland presentationen av våra uppfödare/på vår kennellista? Då betalar du 200 SEK/år  och anger de uppgifter som skall finnas: hemsideadress, mail, telefon och namn. 

Bankgiro 5690-3503.  Gäller per kalenderår.

 

 

 

bottom of page