top of page

Annual meeting 2022

This is one of the most important days in an association. It is now time for the board to be elected and it is now time for you to make your voice heard.  

Are you passionate about something special, do you think something is wrong or do you want to be involved and work actively for Cane Corso in Sweden? Then the annual meeting is the right forum for you!

HOW DOES AN ANNUAL MEETING GO TO?

I'm a piece. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

HUR GÅR ETT ÅRSMÖTE TILL?

Mötet öppnas.

Dagordning för årsmötet ska vara stadgeenlig.

ATT STÄLLA RÄTT FRÅGOR

Rätt frågor betyder sådana saker som föreningen kan besluta om.

Ett exempel: Medlemmarna kan inte besluta om att ta bort BPH-kravet för avelshundar. Det beslutet ligger hos SKK. Detta är alltså ett exempel på "fel" fråga för ett årsmöte. 

Varför årsmötet är så viktigt att delta i:

Oavsett vad du tycker, vad du vill eller vad du inte vill så finns inget annat forum än årsmötet för att föra den diskussionen eller annat forum att komma till förslag eller beslut i. Om du känner att du vill förändra eller förbättra någon eller några delar i rasklubbens arbete är det på årsmötet du skall framföra din synpunkter. På så sätt kan övriga medlemmar rösta om just dina förslag och du kan på så sätt styra rasklubbens arbete.

Gör slag i saken! Var med! Om du vill - tyck till! 
RACC 
hälsar varmt välkommen!
bottom of page