Rasspecial utställning

Välkommen till Ras- och avelsföreningen för cane corsos officiella utställning
den 22 September 2019 i Eslöv.

utställningsinbjudan

Sista anmälnings och betalningsdag till Eslöv är den 1 September 2019.
Medlemskap i RACC krävs av svenska utställare, dock ej för valpklass

Domare: Gina Ekström Persson.

Valpar 4-6 , 6-9 mån 225 SEK
Juniorklass 9-18 mån 345 SEK
Unghundsklass 15-24 mån 345 SEK
Öppen klass från 15 mån 345 SEK
Bruksklass från 15 mån 295 SEK
Championklass 345 SEK
Veteranklass från 8 år 295 SEK
Veteranklass från 10 år Gratis

 

Skojklasser såsom parklass kommer att anordnas, anmälan sker på plats.

Anmälan samt avgift måste vara poststämplad senast den 1 September 2019 på RACCs bg 5690-3503.

IBAN-nr för utländska betalare är SE 5480 0008 4525 9843 0399 84 och BIC är SWEDSESS. 
Ange utställning, namn och registreringsnummer på er hund.

Anmälan skickas till utstallning@racc.nu men kan också göras på SKK:s
blankett och skickas till RACC c/o Lena Larsson, Sparlösa Smedegården 1,53490 VARA

Information kan fås av Lena 0736-586368 eller www.racc.nu (där eventuella ändringar kommer att publiceras).

Du kan även maila frågor till utstallning@racc.nu

Ej erlagd anmälningsavgift kommer att faktureras då anmälan är bindande!

 

 

Man kan maila alla i utställningskommittén igenom att skicka ett mail till utstallning@racc.nu

Lena Larsson

Sekreterare
Sammankallande Utställningskommittén

Tel: 0736-58 63 68
sekreterare@racc.nu

Sparlösa Smedegården 1
534 90 Vara

Angelina K Larsson

Styrelseledamot 2
Redaktör RACCAREN
Sammankallande Mediakommittén

Tel: 0739-88 77 67
ledamot2@racc.nu 
redaktor@racc.nu

Annika Thor

Styrelseledamot 3

annika.mthor@gmail.com