Rasspecial 2018-1

Datum: 2018-01-23 15:30

 

 

Välkommen till Ras- och avelsföreningen för cane corsos officiella utställning den 13 maj 2018 på Sparbanken Arena, Lidköping

 

Sista anmälnings och betalningsdag är den 1 maj 2018
Förhöjd avgift 21 april-1 maj 2018
Medlemskap i RACC krävs av svenska utställare, dock ej för valpklass

 

Domare: Johnny Nilsson

Klasser och anmälningsavgifter            t o m 20 april             t o m 1 maj

 

Valpar 4-6, 6-9 mån                           175 SEK                    225 SEK

 

Juniorklass 9-18 mån                           295 SEK                   345 SEK

 

Unghundsklass 15-24 mån                   295 SEK                    345 SEK

 

Öppen klass från 15 mån                     295 SEK                    345 SEK

 

Bruksklass från 15 mån                       295 SEK                    295 SEK

 

Championklass                                   295 SEK                    345 SEK

 

Veteranklass från 8 år                         295 SEK                    295 SEK

 

Parklass kommer att anordnas, anmälan sker på plats.
Anmälan samt avgift måste vara poststämplad senast den 20 april respektive 1 maj 2018på RACCs bg 5690-3503.
IBAN-nr för utländska betalare är SE 5480 0008 4525 9843 0399 84 och BIC är SWEDSESS.  
Ange utställning, namn och registreringsnummer på er hund.

Anmälan skickas till UTSTALLNING@RACC.NU men kan också göras på SKK:s blankett och skickas till RACC c/o Lena Larsson, Sparlösa Smedegården 1,53490 VARA

Information kan fås av Lena 0736-586368 eller www.racc.nu (där eventuella ändringar kommer att publiceras).
Du kan även maila frågor till utstallning@racc.nu

Ej erlagd anmälningsavgift kommer att faktureras då anmälan är bindande!

Den 12 maj 2018 arrangerar Skaraborgs kennelklubb Nordic Dog Show på samma utställningsplats
Info www.skaraborgskennelklubb.se

 

 

Man kan maila alla i utställnings kommittén igenom att skicka ett mail till utstallning@racc.nu

Lena Larsson

Sekreterare
Sammankallande Utställningskommittén

Tel: 0736-58 63 68
sekreterare@racc.nu

Sparlösa Smedegården 1
534 90 Vara

Annika Thor

Suppleant 2

suppleant2@racc.nu