Krav uppfödare

För anslutning till RACC´s kennelregister krävs följande:

  • Medlem i ras-och avelsföreningen för cane corso.
  • Följer SKK:s grundregler och Jordbruksverkets föreskrifter för hundavel samt SKK´s regler för registrering av avkomma för rasen Cane Corso.
  • Betalar fastställd avgift 200 SEK/kalenderår. I de fall uppfödaren vill ansluta sig till raccs kennelregister under löpande år betalas för de månader (inklusive anslutningsmånad) som återstår av kalenderåret, alltså 200 SEK/antal månader.
  • Erlagd avgift för kennelregistret återbetalas inte.
  • För att få stå med i rasklubbens kennelregister skall de uppfödare som inte har godkänt kennelprefix ansökt om detsamma hos SKK. Kopia på ansökan skall skickas med vid önskemål om anslutning till registret.

Registrerings regler för Cane Corso:

  • Cane Corso har hälsoprogram nivå 3 för HD samt index. Svenska föräldradjur får ha HD grad A-C. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.  

  • Hälsoprogram nivå 2 för ED samt index. Det innebär båda föräldradjuren i avelskombinationen har av SKK godkänt officiellt avläst ED-resultat. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga ED-index vid parningstillfället är större än 100 (Svenska föräldradjur).

 

Hälsoprogram mentalitet

Föräldradjur boendes i Sverige skall innan parningtillfället genomfört BPH.

Läs mer på www.skk.se

 

Bryter man mot SKK´s registreringsregler för Cane Corso gäller detta:

  • Gör kennelinnehavare/uppfödare/hanhundsägare, ansluten till raccs kennelregister, avelskombinationer som inte följer SKK´s registreringskrav borttages denna från kennel-listan under en period om två (2) år räknat från aktuell valpkulls födelsedatum.
  • En kennelinnehavare/uppfödare som ej finns med i raccs kennelregister och som registrerar kull, eller hundägare som upplåter sin hund till avel där kombinationen bryter mot raccs gällande krav avseende HD-status får inte ansluta sig till kennelregistret under en tid av ett (1) år räknat från aktuell valpkulls födelse (gäller from 2019-01-01 och inte kombinationer gjorda innan dess).

RACC önskar att uppfödarna ställer höga krav på sina avelsdjur och även följer RACC´s avelsrekommendationer. Dessa finner ni här.

Dispens från reglerna ges i särskilda fall och sökes hos SKK.

Nyhet! Betala avgiften med Swish till nummer 123 156 8716