Valp-annonser

Uppfödare listade i RACC's Kennelregister och som följer reglerna för det samma får i denna lista annonsera om sina valpkullar – planerade, väntade och födda.

Det är uppfödarens och hanhundsägarens fulla ansvar att se till att informationen om föräldradjuren är korrekt.

Dessa uppgifter önskar vi om kullen:

  • Kennel och kontaktuppgifter.
  • Far till kullen med regnr, HD, ED, eventuell mentalbeskrivningsform (BPH krav för Sverige)
  • Mor till kullen med regnr, HD, ED, eventuell mentalbeskrivningsform (BPH krav för Sverige)
  • Om det är planerat, väntad eller född kull. Datum för detsamma eller flyttdatum.

RACC rekommenderar att uppfödarna och valpköparen även är medvetna om RACC's avelsrekommendationer samt att uppfödarna strävar efter att följa dessa. Parningskombinationen måste följa Jordbruksverkets regler, SKK´s grundregler och RACC´s regler för att få stå med i uppfödarregister.

Förändring av status gällande kullen/valparna skall snarast lämnas till webbmaster så att informationen i listan alltid är aktuell.

Ansvariga för valpsidan är RACC 's avelskommitté.

Frågor gällande kullarna ställs till uppfödaren, allmänna avelsfrågor kan även ställas till RACC's avelskommitté.

Annonsregler:

För annonsering på hemsidan betala in 100kr på BG 5690-3503 och skicka annonstexten till sekreteraren och kassören. Annonsen ligger kvar två månader. Skriv gärna en överskrift till annonsen. Enbart uppfödare som är anslutna till RACC´s uppfödarregister får lov att annonsera.


Nyhet! Betala avgiften med Swish till nummer 123 156 8716
(Glöm inte att ange namn och vad betalningen avser)

Annons med bild skickas till kassor@racc.nu