Maila genom att skicka ett mail till revisorer@racc.nu

Monica Andersson

Revisor 1

Tel: 0702-55 88 39
revisor1@racc.nu

Dick Säwner

Revisor 2

revisor2@racc.nu

Marie Jensen

Katarina Björklund