Kallelse till ordinarie årsmöte

för Ras och avelsföreningen för Cane Corso

Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte den 25 mars 2018.

Plats: Alingsås, Plangatan 1 C, 441 30 ALINGSÅS
Tid: kl 13.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Motion som medlem önskar få behandlad vid klubbens ordinarie årsmöte skall skickas in I enlighet med stadgarna § 7 mom 5.

Kontaktuppgifter till valberedningen finns på www.racc.nu

Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut på plats.

Klubben kommer att bjuda på fika, för fika föranmäl till sekreterare@racc.nu senast 20 mars 2018


Välkomna