RACCAREN

RACCAREN baseras på bidrag från medlemmarna.
Vi ber er därför skicka in era bidrag till nästa nummer till redaktören.
Lämpliga bildformat är JPEG, EPS eller TIFF.

Redaktör: Angelina Larsson, redaktor@racc.nu

Annonspriser

Helsida 4-färg: 500 kr
Halvsida 4-färg: 300 kr

Utgivningsdatum

  • 15 maj (manusdatum 15 april)
  • 15 september (manusdatum 15 augusti)
  • 15 december (manusdatum 15 november)

Färdig annons mottages som JPEG, EPS eller TIFF.
Kontakta redaktören om du behöver ytterligare information.

Notera att betalning för annons ska vara insatt på RACC konto
senast sista manusfristdagen för att den skall kunna vara med i tidningen.

Man kan maila alla i media kommittén igenom att skicka ett mail till media@racc.nu

Angelina K Larsson

Styrelseledamot 2
Redaktör RACCAREN
Sammankallande Mediakommittén

Tel: 0739-88 77 67
ledamot2@racc.nu

Sparlösa Smedegården 1
53490 Vara