RACCAREN

RACCAREN baseras på bidrag från medlemmarna.
Vi ber er därför skicka in era bidrag till nästa nummer till redaktören.
Lämpliga bildformat är JPEG, EPS eller TIFF.

Redaktör: Angelina Larsson, redaktor@racc.nu

Annonspriser

Helsida 4-färg: 500 kr
Halvsida 4-färg: 300 kr

Manusdatum

  • Manusstopp för 1/2020 är 15/2 2020
  • Manusstopp för 2/2020 är 15/5 2020
  • Manusstopp för 3/2020 är 15/8 2020
  • Manusstopp för 4/2020 är 15/11 2020

Färdig annons mottages som JPEG, EPS eller TIFF.
Kontakta redaktören om du behöver ytterligare information.

Notera att betalning för annons ska vara insatt på RACC:s konto
senast sista manusfristdagen för att den skall kunna vara med i tidningen.

Mediakommittén går att nå på redaktor@racc.nu

Angelina K Larsson

Styrelseledamot 2
Redaktör RACCAREN
Sammankallande Mediakommittén
Webmaster RACC.nu

Tel: 0739-88 77 67
redaktor@racc.nu