Årsmöte 2020.

Inställt årsmöte, RACC.

På grund av det nya viruset covid-19 har RACC:s styrelse beslutat att ställa in helgens årsmöte den 15 Mars i Gränna. Svenska kennelklubben har gett underliggande klubbar generell dispens att hålla årsmöten fram till 31 Maj 2020.

Vi kommer meddela nytt datum för årsmötet vid ett senare tillfälle.
Vid frågor var god kontakta Styrelsen på raccstyrelsen@gmail.com


 

 

 


Kallelse till ordinarie årsmöte för ras och avelsföreningen för cane corso.


Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte den 15 Mars 2020.
Plats: Motell Vätterleden,
Tid: 11.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motion som medlem önskar få behandlad vid klubbens ordinarie
årsmöte skall skickas in enlighet med stadgarna § 7 mom 5, senast 21
dagar före årsmötesdatum. Motionen skall vara skriftlig och
undertecknad av motionären.
Kontaktuppgifter till valberedningen: Carina Modig (sammankallande)
cina_modig@hotmail.com
Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut på plats.
Klubben kommer att bjuda på fika.
Önskar Du fika så föranmäl till sekreterare@racc.nu senast 5 Mars 2020.
Välkomna