Avelsrekommendationer för Cane Corso

RACC rekommenderar att uppfödarna ställer höga avelskrav på de hundar man planerar använda i avel, högre än vad SKK kräver för att få lov att registrera en Cane Corso-kull och högre än de krav som listas för att få stå med i RACC´s kennelregister.

Vill man föda upp Cane Corso bör man vara ordentligt påläst gällande alla delar i ett avelsarbete och hunduppfödning samt påläst på rasen i synnerhet. Läs gärna igenom alla sidor och dokument gällande avel som finns på racc.nu och hör gärna av er till RACC´s avelskommitté vid frågor.

På skk.se finner man bra information om vad man bör tänka på gällande hunduppfödning: http://skk.se/sv/uppfodning/

Cane Corso är en stor ras som kräver längre tid än mindre raser att bli fullvuxen och mogen för avel. RACC rekommenderar att en hanhund används vid tidigast 18 månaders ålder och tik tidigast 22 månaders ålder. Tiken skall vara som tidigast på sitt andra löp. Om tiken får två valpkullar inom en period på tolv månader måste den få minst tolv månaders vila innan det blir dags för ännu en kull. 

Rasen har en liten avelsbas och relativt få individer i Sverige, det är därför viktigt att försöka förbättra rasens genetiska variation. RACC rekommenderar att man inte låter enskild parning överstiga 6,25% i inavelsgrad samt att man arbetar för att en enskild individ i avel inte får fler avkommor än 5% av det genomsnittliga antalet nyregistreringar dom senaste 3 åren.

Hälsa

Rasen har, som de flesta andra raser, vissa sjukdomar som är mer frekvent förekommande.

Läs mer om dessa här eller i RAS 2013.

Det är viktigt att alla uppfödare använder friska avelsdjur samt bedriver ett avelsarbete som leder till att hälsan förbättras i rasen.

Eftersom rasen är relativt stor och tung med en snabb tillväxt är ledsjukdomar något rasen drabbas av oftare än medelhunden enligt försäkringsbolagens statistik.

RACC rekommenderar att uppfödarna använder avelsdjur som är avlästa med fritt resultat på höfter och armbågar (HD A och B och ED 0 FCI-godkänt officiellt resultat) samt att de inte heller har eller har haft andra ledsjukdomar/skador så som artros, OCD, spondylos, korsbandsruptur mm.

HD-ED-Index

RACC rekommenderar att uppfödare i möjligaste mån använder avelsdjur som ligger på ett HD och ED index på över 100 eller högre vid parningstillfället.

Rekommendationen är också att använda individer som ger ett kull-index på över 100 gällande ED och HD vid parningstillfället.

Användning av hundar utan Index

Rekommendationen är att man använder hundar med HD A el B samt ED 0 (FCI-godkänt officiellt resultat) när man använder hundar från utlandet alt importer som ej fått index än.

Tänk på att HD och ED-röntgen enbart är avläsning av 2 ledpar. Det finns många fler sjukdomar att ta hänsyn till i avel så som cancer, epilepsi, allergier, ögonsjukdomar mm.

Från Jordbruksverkets hemsida

Hundar får inte användas i avel om:

  • de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
  • de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom 
  • de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman.

Mentalitet

RACC rekommenderar att uppfödarna använder avelsdjur med en rastypisk mentalitet i avel utan överdrivna rädslor eller aggressivitet.

Cane Corso är i grunden en gårds och vakthund som skall besitta mångsidiga arbetsegenskaper, uppfödarna förväntas bedriva en avel för att främja dessa egenskaper i rasen.

RACC rekommenderar att uppfödarna använder avelsdjur som har en form av mentalbeskrivning, i Sverige finns MH och BPH.

Se rasprofilen för MH här.

Från Jordbruksverkets hemsida

Förbud mot avel med rädda och aggressiva djur:

Hundar som är överdrivet rädda eller omotiverat aggressiva får inte användas i avel. Anledningen är att djuren inte mår bra av sådana beteenden och att det finns risk att beteendet överförs till hundvalpen.

Exteriör

RACC rekommenderar att uppfödarna använder avelsdjur vars exteriör överensstämmer med rasstandarden och har en hälsosam kroppskonstruktion, samt att välja avelsdjur som tillsammans främjar att avkomman får hälsosam och rastypisk exteriör.

Läs mer om rasstandardarden för Cane Corso samt kommentarer om den samma här.

RACC rekommenderar att uppfödarna använder avelsdjur som före parning är meriterade på hundutställning.

Som lägst bör föräldradjuren erhållit:

  • Excellent vid kvalitetsbedömning i juniorklass på officiell utställning eller
  • Excellent vid kvalitetsbedömning i unghundsklass på officiell utställning eller
  • Very Good i öppen klass på officiell utställning.